Zmiany w związku z pandemią dotknęły również rynek pracy. Przedsiębiorcy musieli zweryfikować nie tylko swoją strategię biznesową, ale także podejście do