Leasing samochodów jest rozwiązaniem chętnie wybieranym przez przedsiębiorców w naszym kraju. Znaczna grupa leasingobiorców to firmy z sektora MŚP. Wiele