Wielu młodych Polaków traktuje najem mieszkania jako przejściowe rozwiązanie. Ze względu na przywiązanie do własności mieszkaniowej i słabo rozwinięty rynek

Studenci na rynku nieruchomości kojarzeni są przez większość osób z branży z klientami zasilającymi popyt w segmencie najmu. Ostatnie analizy