Stawki czynszów przestały rosnąć, ale korekta jest co najwyżej symboliczna. Plusem jest odbudowująca się oferta mieszkań na wynajem. Sprzyjać może

Wielu młodych Polaków traktuje najem mieszkania jako przejściowe rozwiązanie. Ze względu na przywiązanie do własności mieszkaniowej i słabo rozwinięty rynek

Studenci na rynku nieruchomości kojarzeni są przez większość osób z branży z klientami zasilającymi popyt w segmencie najmu. Ostatnie analizy