Anwim pozyskał środki na realizację planów rozwoju sieci stacji paliw pod marką MOYA. Pieniądze zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie