W poniedziałek 25 października, w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski ukazało się Zarządzenie nr 29/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia