Od 1 kwietnia 2020 r. miała zacząć obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Stan prawny powstały od tej daty obejmują także