Obniżenie stawki CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających

Z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisy przejściowe ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa