Narodowy Bank Polski podał niedawno dane dotyczące między innymi wieku budynków i mieszkań należących do gmin. Te informacje niestety nie

Kampania przed tegorocznymi wyborami samorządowymi stanowi dobrą okazję do zastanowienia, jak władze gmin traktują lokale komunalne. W tym kontekście warto

Szybkość, z jaką powstają lokale komunalne, już od dłuższego czasu nie daje nadziei na szybką likwidację deficytu wynoszącego około 160 000