Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.