Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w maju 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,8% niższa niż

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku. Ogólnie, produkcja sprzedana

Polski złoty wczoraj zakończył dzień na niemal niezmienionym poziomie w relacji do euro i dolara amerykańskiego. Złoty, podobnie jak główne