Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił w ubiegłym tygodniu w Sejmie wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 roku.