Konstrukcja umów frankowych oraz sposób ich prezentowania kredytobiorcom jako bezpiecznego produktu finansowego dalekie są od dochowania obowiązku informacyjnego oraz zgody