Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w październiku 2019

W rankingu Doing Business Banku Światowego Kazachstan zajmuje wysokie, 36. miejsce, blisko Japonii, Słowenii, Rosji, czy Białorusi, a w rankingu