Jedna z obaw rynku związana z obowiązkiem rejestracji wszystkich emisji obligacji w KDPW związana była z wydolnością samego depozytu i