W styczniu tego roku AstraZeneca ogłosiła, że nie będzie w stanie dostarczyć zadeklarowanej przez siebie w zawartej z Unią Europejską

Komisja Nadzoru Finansowego, 12 lutego 2020 r. poinformowała o złożeniu przez Jerzego Mazgaja i Mariusza Wojdona wniosku o ponowne rozpatrzenie

Jak wynika z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z 21 listopada 2019 r., KNF nałożyła na spółkę Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy

Komisja Europejska ukarała amerykańskiego przedsiębiorcę z branży informatycznej – firmę Google, karą 1,49 mld euro za nieuczciwe praktyki w reklamie