W czwartek 4 kwietnia 2019 r., Sejm przyjął ustawę, mocą której państwo wypłaci w maju emerytom i rencistom jednorazowe świadczenie