Rynek pierwotny istnieje dzięki ofertom o niewielkiej wartości oraz bankowych spółek leasingowych czy faktoringowych. Nie licząc emisji publicznych, od dwóch

Obecny trudny i gwałtowny okres dostosowywania się cen aktywów do ich realnej wyceny sprawił, że mit łatwego zarabiania przez każdego