Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu marca. Wyniosły one 134 814,4 mln EUR i tym samym

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu grudnia. Wyniosły one 125 621,6 mln EUR i tym samym