Raz w górę, raz w dół. W oczekiwaniu na ważne wydarzenia kolejnych dni rynki realizują wahania w trendzie bocznym. Po

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych, ale w komunikacie zasygnalizowano, że NBP może dokonywać interwencji na rynku walutowym