Ostateczne dane GUS dotyczące inflacji okazały się nieco gorsze, niż wskazywano we wstępnym szacunku. Wzrost inflacji zatrzymał się w listopadzie