Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe