W poniedziałek 16 marca 2020 r., Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, mocą którego Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli w 2020