Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 19 listopada opublikował w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” komunikat w sprawie granicznych kwot przychodu w