Rosnące ceny prądu i wywozu śmieci ciążą budżetom domowym rodaków. W sumie trudno się dziwić - oprócz rosnących cen paliw,

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o

W minionym roku, posiadacze lokat mieli słuszne powody do narzekań. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl porównali wyniki przeciętnych lokat w 2020 r.

Decyzje Polaków, dotyczące lokowania oszczędności, są podyktowane przede wszystkim poszukiwaniem pełnego bezpieczeństwa.W ubiegłym roku Polacy na lokatach bankowych trzymali