Zmienność na rynku walutowym w ostatnim czasie nie jest duża – sytuacja nieco odbiega od tej na pozostałych rynkach finansowych,

Sposób wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to najbardziej palący temat dla całej gospodarki europejskiej. Bez porozumienia i okresu przejściowego,