Z czym w Polsce kojarzy się Chile? M.in. z kopalnią miedzi Sierra Gorda. O tym jak istotna jest miedź dla