Przewidujemy, że ogólna hossa na rynkach towarowych, w wyniku której indeks towarowy Bloomberg w ostatnim kwartale zyskał aż 10%, będzie

W ciągu ostatnich tygodni pisanie na temat bieżących wydarzeń na rynkach światowych stało się szczególnym wyzwaniem. Dania, podobnie jak wiele