Na mocy rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie zakładu produkcyjnego GFT Bordeaux z siedzibą we