Przywódcy państw UE jeszcze nie uzgodnili kompozycji Funduszu Naprawczego, ale rozmowy zostaną dziś wznowione i jest nadzieja na przełom. Z

W propozycji budżetu UE na lata 2021-2027 na cele związane ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla jest zapisane tylko 80 mld