Z funduszy obligacji korporacyjnych przestały odpływać pieniądze, więc na rynku pojawia się coraz więcej nowych emisji. Na razie wiele z

W grudniu 2018 r. fundusze obligacji korporacyjnych po raz kolejny zanotowały wyjątkowo wysokie odpływy sięgające 1,1 mld zł. Fundusze te