Podczas trwającej epidemii koronawirusa, znaczna część usług została zamknięta dla ludności, lub co najmniej dostęp do niej został mocno ograniczony.