Popularność faktoringu rośnie. Prawie 90% prowadzących firmę z sektora MŚP zna to pojęcie. Co dziesiąty ankietowanych deklaruje, że korzysta z