Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie nowo utworzonej spółki joint venture przez Proximus