Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service S.A. Pandemia koronawirusa wpłynie na zjawisko emigracji. Może nie na jej wielkość, ale na różnorodność

Według najnowszego raportu OTTO Work Force, spośród respondentów, którzy wstępnie odpowiedzieli na ogłoszenia rekrutacyjne aż 92% jest zdecydowanych na wyjazd

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 450 tys. osób. W pierwszej połowie tego roku grupa ta

Okupowany przez Rosję Krym dotknęła tragiczna susza. Jedyne zasoby wody pitnej znajdują się na terytorium Ukrainy, co może skłonić Kreml do