Przedsiębiorca nawiązujący współpracę franczyzową wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem o to, czy faktura przesłana elektronicznie w formacie PDF na