Aż 4 na 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka zatrudnienia. Sytuacja dotyczy przede wszystkim młodych kobiet,