Odświeżenie sporu między USA i Chinami tylko na chwile zakłóciło marsz ryzykownych aktywów. Znajome tematy ekspansji fiskalnej po obu stronach

Zainteresowanie akcjami światowych spółek jest nadal wysokie; inwestorów przekonuje argument, że luzowanie polityki banków centralnych i porozumienie w sprawie handlu

Podczas wczorajszego spotkania Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie sugerując, że nie powinny one ulegać zmianom również