W Dzienniku Ustaw RP z 31 maja 2022 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw

Karencja w spłacie, wakacje kredytowe i możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki – to zmiany w spłacie zobowiązań, na jakie mogą liczyć

Wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty – to najważniejsze ułatwienia w spłacie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Ze względu na