Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał pod koniec stycznia wyrok, w którym krytycznie ocenił praktykę pracodawcy, przyznającego dodatki do wynagrodzenia tylko