Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu marca. Warto przede wszystkim zwrócić w nich uwagę na utrzymującą