Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej wyniosą w tym roku ponad 91,7 mld zł. Nie pokryją tego przychody NFZ.Jednym z rozwiązań zmniejszających