Potrzebujemy zmiany nawyków, jeżeli chodzi o nasze podejście do nabywania i konsumowania. Z pomocą może nam przyjść filozofia zero waste.