Komornik prowadził egzekucję wierzytelności z lokalu niemieszkalnego należącego do dłużnika – spółki z o.o. Spółka nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Wiele osób dopiero w obliczu kryzysu wywołanego koronawirusem zdało sobie sprawę, jak niepewna może się nagle stać ich sytuacja finansowa.

Komisja Europejska w piątek 2 lipca ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie nowej inicjatywy mającej na celu złagodzenie nierówności pomiędzy długiem

W ramach kolejnego etapu odmrażania polskiej gospodarki od dziś otworzą się salony fryzjerskie i kosmetyczne. Przyda się to branży, której