W 2019 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do decyzji podatkowych wydanych przez niderlandzką