W czwartek 20 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało dane liczbowe o rozdysponowaniu państwowych środków na pomoc dla krajowego rynku