Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu. 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 0,3% wyższe

Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w marcu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również