Automatyzacja wdrożona w firmie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia - z tym stwierdzeniem zgadza się 68% przedsiębiorców, którzy zauważają,