Postanowieniem z 29 października 2021 r. Prezes Sądu UE odrzucił obywatelski wniosek o zawieszenie funkcjonowania rozporządzenia ustanawiającego wspólne ramy dla