9 września Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się co do kwestii ochrony produktów objętych chronioną nazwą pochodzenia (ChNP). Zawisły przed Trybunałem