Zgodnie z informacją sygnalną opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny 15 grudnia 2020 r., ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie